Skip to content

Årsstämman i Svevik Industri AB har, efter förslag från Svevik Industri ABs valberedning, beslutat att välja Christina Hilmersson som ny styrelseledamot.

Christina Hilmersson har varit CFO på det svenska investeringsbolaget Creades AB sedan 2012. Dessförinnan har hon många års erfarenhet som auktoriserad revisor på EY i Stockholm och som ekonomichef på Thermisol. Christina är utbildad civilekonom och utöver styrelseledamot valdes hon också till ordförande i revisionsutskottet.

” Vi är mycket glada att välkomna Christina till Svevik Industris styrelse. Christinas bakgrund och kompetens blir ett mycket bra tillskott i styrelsen, inte minst inför den stundande börsnoteringen”, kommenterar ordförande Fredrik Grevelius.

Svevik Industri ABs styrelse består i övrigt av Fredrik Grevelius, ordförande, Roger Berggren, Dan Karlsson, Björn Rönnqvist och Karin Åge.

Kontakt:

Svevik Industri AB
Johan Hårdén, VD
Tel: 073-385 92 19
E-post: johan.harden@svevikindustri.se