Skip to content

Styrelse

Contact-Image-Fredrik-Grevelius

Fredrik Grevelius

Styrelseordförande

Fredrik Grevelius

Styrelseordförande
 • Styrelseordförande, Svevik Industri (2016-)
 • Egen investeringsverksamhet (2006-2011, 2015-)
 • Investment Manager och VD, Investment AB Öresund (2011-2014)
 • Kapitalförvaltare, Öhman Kapitalförvaltning (2005-2006)
 • Aktieanalytiker, bla Carnegie och ABG Sundal Collier (1994-2004)
 • Revisor, Öhrlings Reveko (1990-1994)
Contact-Image-Roger-Berggren

Roger Berggren

Styrelsemedlem

Roger Berggren

Styrelsemedlem
 • Styrelsemedlem, Svevik Industri (2016-)
 • Styrelseordförande LEAX Group (2016-)
 • Styrelsemedlem, FordonsKomponentGruppen, FKG (2011-2021)
 • CEO LEAX Group (1998-2016 )
 • VD Quality Control AB, Leax Group (1996-1998)
Contact-Image-Dan-Karlsson

Dan Karlsson

Styrelsemedlem

Dan Karlsson

Styrelsemedlem
 • Styrelsemedlem, Svevik Industri (2016-)
 • VD, Gartner Norden (2007-2016)
 • Finansdirektör, Gartner Skandinavien (2002-2007)
 • Finansdirektör, Compaq Sverige & Irland (1995-2002)
 • Ekonomichef, Waters Sverige AB (1994-1995)
 • Ekonomichef, Millipore Sverige AB (1993-1994)
 • Revisor, Öhrlings Reveko (1991-1993)
Contact-Image-Björn-Rönnqvist

Björn Rönnqvist

Styrelsemedlem

Björn Rönnqvist

Styrelsemedlem
 • Styrelsemedlem, Svevik Industri (2016-)
 • Senior Advisor, Deloitte Corporate Finance (2015-2022)
 • Egen verksamhet (2012-)
 • VD, partner ICECAPITAL Securities AB (2004-2012)
 • Partner, ABG Sundal Collier ASA, Analys samt M&A (1999-2004
Contact-Image-Karin_ge

Karin Åge

Styrelsemedlem

Karin Åge

Styrelsemedlem
 • Styrelsemedlem, Svevik Industri (2023-)
 • Partner, Navigio (2019-)
 • Konsult, Egon Zehnder (2015-2018)
 • Head of Strategy, SEB Norway (2007-2015)
 • Manager, Accenture
Contact-image-Christina

Christina Hilmersson

Styrelsemedlem

Christina Hilmersson

Styrelsemedlem
 • Styrelsemedlem, Ordförande i revisionsutskottet Svevik Industri (2024-)
 • CFO Creades AB (Publ) (2012-2024)
 • CFO Creaspac AB, (2021-)
 • Ekonomichef Thermisol AB, (2001-2010)
 • Ernst&Young AB, Auktoriserad revisor
 • Civilekonomexamen Stockholms Universitet

Våra dotterbolag

Svevik Industris dotterbolag verkar alla inom expansiva branschnischer, med en stark position i värdekedjan och ett tydligt kundvärde. Bolagen arbetar med ett stort lokalt beslutsfattande i en tydligt decentraliserad modell. Vi är övertygade om att de bästa besluten tas av de som är närmast verksamheten och kunderna.