Skip to content

Svevik Industri söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och som vill utvecklas tillsammans med oss. Nya bolag tillför nya kompetenser och förmågor, närvaro på nya marknader och kan komplettera befintligt produkt- och tjänsteutbud. I vår decentraliserade affärsmodell har varje bolag eget ansvar för sin strategi och resultat, samt behåller sitt varumärke och kultur. Vi engagerar oss som aktiva ägare, för att bistå med att utveckla bolaget och organisationen, det vi kallar för företagsutveckling.

Vi söker aktivt efter välskötta svenska och nordiska bolag med en tydlig och beprövad affärsmodell och konkurrensposition, gärna med egna produkter, agenturer eller tjänster, men även bolag med B2B-erbjudanden inom en tydlig nisch. Bolaget ska ha en god lönsamhet, en hållbar affärsmodell och en stark positiv företagskultur i linje med vår egen.

Förvärvsprocessen kan upplevas lite svår och ibland komplex. Vi har därför försökt beskriva processen nedan, för att tydliggöra hur det är att bli en del av Svevik Industri.

 • Första möte
  Ett förutsättningslöst möte mellan bolagets ägare och Svevik Industri, gärna över en fika. Vi får en chans att lära känna er och bolaget, liksom förstå varje unik situation.
 • Avsiktsförklaring
  Om tycke uppstår och efter att vi har fått lära oss lite mer om bolaget, presenterar vi ett övergripande förslag på hur en affär kan se ut. När vi funnit varandra sammanfattas upplägget i en avsiktsförklaring.
 • Bolagsgenomgång
  Svevik Industri genomför en grundlig genomgång av bolaget, med fokus på finansiella, kommersiella och legala frågor. Vi tycker att det är viktigt att göra merparten av genomgången själva, för att lära oss om bolaget och organisationen.
 • Avtal och dokumentation
  Det vi har kommit överens inledningsvis, tillsammans med det vi lär oss under bolagsgenomgången, blir utgångspunkten för de avtal och dokument som tas fram. När dokumentationen signeras och köpeskillingen betalas är förvärvet slutfört.
 • Gemensam företagsutveckling
  När förvärvet är slutfört inleds den gemensamma företagsutvecklingen, tillsammans med bolagets ledning och medarbetare. Med bolagets resurser och Svevik Industris kompetenser lägger vi en gemensam plan för bolagets utveckling, för att kunna fortsätta på den positiva resan tillsammans.
Sebastian Brinkenfeldt

Kontakt

Sebastian Brinkenfeldt

Förvärvsansvarig
+46-73 511 91 04

Våra dotterbolag

Svevik Industris dotterbolag verkar alla inom expansiva branschnischer, med en stark position i värdekedjan och ett tydligt kundvärde. Bolagen arbetar med ett stort lokalt beslutsfattande i en tydligt decentraliserad modell. Vi är övertygade om att de bästa besluten tas av de som är närmast verksamheten och kunderna.

Förvärvshistoria

2024

Promoco Scandinavia AB i Täby förvärvas.

2023

Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB i Upplands Bro förvärvas.

2022

Acetec AB i Älvsbyn förvärvas.

2022

BD Works AB i Luleå förvärvas.

2022

Northern Transport Group AB i Luleå förvärvas.

2021

Formmax AB i Örebro förvärvas.

2019

Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB i Göteborg förvärvas.

2018

Vägjobb i Sverige AB i Örebro förvärvas.

2017

Mabema AB i Linköping förvärvas.

2016

Svevik Industri grundas av Fredrik Grevelius, Björn Rönnqvist, Roger Berggren och Peter Laveson.