Skip to content

Svevik Industri AB grundades 2016 med ambitionen att bygga en koncern bestående av välskötta entreprenörsdrivna företag. Vår affärsidé är att förvärva, äga och utveckla små och medelstora svenska och nordiska företag med ett evigt ägarperspektiv.

Bolagen i gruppen drivs vidare som decentraliserade affärsenheter med ett stort lokalt mandat. Svevik Industri bidrar genom ett engagerat ägande till den fortsatta företagsutvecklingen i bolagen. Genom att stötta våra entreprenörer och medverka till våra medarbetares engagemang och utveckling kan vi gemensamt utveckla verksamheterna vidare. På så vis kombinerar vi det entreprenörsdrivna bolagets styrkor såsom flexibilitet, nytänkande och affärsmannaskap med den större koncernens stabilitet, nätverk och kompetens. Det anser vi ger bäst förutsättningar för bolagen och dess intressenter, både på kort och längre sikt.

Förvärvshistoria

2024

Promoco Scandinavia AB i Täby förvärvas.

2023

Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB i Upplands Bro förvärvas.

2022

Acetec AB i Älvsbyn förvärvas.

2022

BD Works AB i Luleå förvärvas.

2022

Northern Transport Group AB i Luleå förvärvas.

2021

Formmax AB i Örebro förvärvas.

2019

Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB i Göteborg förvärvas.

2018

Vägjobb i Sverige AB i Örebro förvärvas.

2017

Mabema AB i Linköping förvärvas.

2016

Svevik Industri grundas av Fredrik Grevelius, Björn Rönnqvist, Roger Berggren och Peter Laveson.