Skip to content

Svevik Industri AB förvärvar Promoco Scandinavia AB

Svevik Industri AB har den 4 juni 2024, slutfört förvärvet av 90,1 procent av aktierna i Promoco Scandinavia AB (”Promoco”) från den tidigare ägargruppen bestående av Sven Erik Grassón, Katarina Hilton, Peter Rydelius Mogård, Kristoffer Odenfelt samt Patrik Lundblad. De fyra förstnämnda kvarstår som ägare till 9,9 procent av aktierna i Promoco och kommer att…

Christina Hilmersson vald som ny styrelseledamot i Svevik Industri AB

Årsstämman i Svevik Industri AB har, efter förslag från Svevik Industri ABs valberedning, beslutat att välja Christina Hilmersson som ny styrelseledamot. Christina Hilmersson har varit CFO på det svenska investeringsbolaget Creades AB sedan 2012. Dessförinnan har hon många års erfarenhet som auktoriserad revisor på EY i Stockholm och som ekonomichef på Thermisol. Christina är utbildad…

Kallelse till årsstämma i Svevik Industri AB

Aktieägarna i Svevik Industri AB, org.nr 559060-0713, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 29 maj kl 13.00 på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman, samt anmäla sitt deltagande till info@svevikindustri.se senast den 24…

Svevik Industri AB stärker koncernledningen

Företagsgruppen Svevik hämtar sin Chief Operating Officer (COO), Anna Stiwne, från VD-rollen på Åkerströms, ett bolag inom industriell radiostyrning. Anna har mångårig erfarenhet från operativa ledningsroller med fokus på affärsutveckling, försäljning och produktutveckling. Anna tillträder sin roll 1 februari 2024. – Jag är oerhört glad över att välkomna Anna till Svevik, det är ett viktigt…

Karin Åge ny styrelseledamot

  Årsstämman i Svevik Industri AB har, efter förslag från Svevik Industri ABs valberedning, beslutat att välja Karin Åge som ny styrelseledamot. Karin har en bakgrund från SEB Norge, som Head of Strategy, och som rekryteringskonsult hos Egon Zehnder. Sedan 2019 är Karin partner på Navigio, med ansvar för deras Executive Search. ”Vi är mycket…

Svevik Industri AB förvärvar Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB

Svevik Industri AB har den 29 maj 2023 förvärvat Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB (”STS AB”) från grundaren Christer Theander (STS Holding AB). STS AB är ett bolag som säljer fordonstekniska komponenter från ledande europeiska och internationella leverantörer, däribland smörjsystem från Groeneveld-BEKA och värmare från Eberspächer. Bolaget har sitt säte i Upplands Bro, med verksamhet…

Sophia Dernulf ansluter som CFO

Svevik Industri AB har utsett Sophia Dernulf till CFO för koncernen. Sophia kommer närmast från Addlife AB som är en svensk förvärvsdriven medicinteknisk koncern, där hon varit koncernredovisningsansvarig. Sophia Dernulf har en bakgrund som auktoriserad revisor och har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning, intern- och extern rapportering, strategiskt arbete samt finansiering och strukturering. Sophia kommer att…

Johan Hårdén ansluter som Koncernchef

Svevik Industri AB har anställt Johan Hårdén som ny VD. Medgrundaren och nuvarande VD Peter Laveson lämnar sin anställning för en VD-roll i ett noterat bolag, men behåller sitt ägande och kvarstår i styrelsen. Johan Hårdén kommer närmast från rollen som koncernchef för Allgon, en grupp av fristående bolag inom industriell kommunikation, som under Johans…

Svevik Industri AB förvärvar Acetec AB

Svevik Industri AB har i  slutet av juni slutfört förvärvet av Acetec AB. Acetec AB är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom luft, klimat och energiteknik, såsom ventilationsaggregat, avfuktare och luftrenare. Bolaget har sitt säte i Älvsbyn och omsätter ca 70 Mkr med ett rörelseresultat om ca 8 Mkr. ”Acetec AB blir…

Svevik Industri AB förvärvar Northern Transport Group AB och BD Works AB

Svevik Industri AB har den 24 mars 2022 förvärvat NTG AB och BD Works AB från Wedone Invest AB. NTG AB är en fristående transport- och maskintjänst med verksamhet i Luleå, Piteå och Arvidsjaur. Bolaget omsätter ca 250 Mkr med ett rörelseresultat om ca 6,5 Mkr. BD Works är ett auktoriserat bemanningsföretag med fokus på…

Svevik Industri AB förvärvar Formmax AB

Svevik Industri AB har den 22 januari 2021 förvärvat Formmax AB. Formmax AB bedriver verksamhet inom uthyrning och försäljning av utrustning och material till byggarbetsplatser och är marknadsledare i Sverige på monteringsstöd och stämp till montage av prefabricerade byggelement. Tidigare ägare Mats Hamrén och Rolf Hillberg kvarstår i sina operativa roller likväl som delägare. ”Vi…

Svevik Industri AB förvärvar Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB

Svevik Industri AB har den 4 juli 2019 förvärvat Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB. Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB, AEL, bedriver verksamhet inom el-entreprenad företrädesvis inom industri- och fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet är indelad i fyra fokusområden; El-entreprenad, Service, Teknik och Industri. Bolaget arbetar enligt ISO-certifieringarna; 9001, 14001 och 18001. Räkenskapsåret 2018/2019 omsatte bolaget…

Svevik Industri AB förvärvar Vägjobb i Sverige AB

Svevik Industri AB har den 15 juni 2018 förvärvat Vägjobb i Sverige AB. Vägjobb i Sverige arbetar för att skapa trygga trafik- och arbetsmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. Bolaget tillhandahåller tjänster som etablering och avstängning av vägarbetsplatser, upprättande av TA-planer, trafikstyrning med trafikvakt och lotsbil, skydd med TMA-fordon och utbildning i Trafikverkets kravkurser. Vägjobb tar…

Svevik Industri AB förvärvar Mabema AB

Svevik Industri AB har den 11 december 2017 förvärvat Mabema AB, ett bolag beläget i Linköping som levererar visionbaserade system för bl.a. materialhantering, automatisk avsyning och mätning. Bolaget erbjuder systemlösningar med funktionsåtaganden, nyckelfärdiga maskiner, reservdelar, serviceavtal och konsultuppdrag. År 2016 omsatte bolaget ca 30 Mkr med ett rörelseresultat om ca 5 Mkr. Tidigare huvudägare och…