Skip to content

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden på vår arbetsplats. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Har du upptäckt något som du vill rapportera? Vi har en visselblåsarfunktion där du anonymt kan lämna information om missförhållanden.

Länk till visselblåsningsfunktionen: https://whistle.qnister.com/svevikindustri

Om du vill tala in din rapport: +4636-330 07 41

Om du vill boka ett möte: +4636-330 07 40