Skip to content

Våra dotterbolag

Svevik Industris dotterbolag verkar alla inom expansiva branschnischer, med en stark position i värdekedjan och ett tydligt kundvärde. Bolagen arbetar med ett stort lokalt beslutsfattande i en tydligt decentraliserad modell. Vi är övertygade om att de bästa besluten tas av de som är närmast verksamheten och kunderna.

svevik-homepage-module-group-image

För entreprenörer

Entreprenörskap är och förblir en av de viktigaste delarna i Svevik Industri. Drivna entreprenörer, som tillsammans med stolta medarbetare har skapat lönsamma och stabila bolag, är personer vi gärna vill arbeta tillsammans med. Vi ser att entreprenörernas ambition kombinerat med vår erfarenhet av företagsutveckling gör att vi tillsammans kan nå nya höjder.

Koncernen i siffror*

  • Omsättning 830 MSEK
  • EBITA 70 MSEK
  • Antal bolag 8

*Avser proforma rullande 12 månader, YE 2022

content-image-building

Kontakt

Besöksadress: Grev Turegatan 10E, 114 46 Stockholm

Johan Hårdén
+4673-385 92 19
johan.harden@svevikindustri.se

Anna Stiwne
+4670-244 77 16
anna.stiwne@svevikindustri.se

Sebastian Brinkenfeldt
+4673-511 91 04
sebastian.brinkenfeldt@svevikindustri.se

Sophia Dernulf
+4670-361 03 16
sophia.dernulf@svevikindustri.se