Skip to content

Svevik Industris värdegrund är baserad på fem värdeord, vilka reflekterar kärnan i vår verksamhet tillika vår syn på företagande och ägande.

Affärsmannaskap

Vi tror att bra affärer baseras på en god förståelse för marknadens utveckling och kundens behov, idag likväl som imorgon. Vi strävar alltid efter att vinna nya affärer och att skapa nöjda kunder som värdesätter vår relation, vilket skapar stor kundnytta, liksom god och långsiktig lönsamhet.

Långsiktighet och hållbarhet

Vår långsiktiga syn på företagande innebär att vi är med och stödjer våra företag i goda såväl som utmanande tider. Som eviga ägare tar vi ansvar för våra verksamheter och medarbetare, likväl som vår närmiljö och omvärld. Det tror vi skapar bättre bolag och på sikt en bättre värld.

Respekt och tillit

Vi tror på att behandla vår omgivning på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. Att ta sig an en uppgift, ta ansvar för den och alltid göra sitt bästa, leder till ömsesidig respekt och skapar tillit till varandra. En miljö av öppenhet, respekt och tillit kommer göra att fler vill vara med och bidra till vår gemensamma utveckling.

Engagerande gemenskap

Vi tror att vi kan göra mer och komma längre när vi gör det tillsammans. Genom att skapa en stark känsla av gemenskap kan vi engagera våra medarbetare och det blir en starkt bidragande faktor till att det är roligt att gå till jobbet. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig uppskattade i sin vardag och stolta över att vara en del av sitt bolag.

Kontinuerlig utveckling

Vi tror att alla verksamheter och organisationer mår bäst när de utvecklas, alla i sin egen takt, och utifrån sina förutsättningar. Vi ser utveckling och förändring som en möjlighet, både som bolag och individer, och vi vill vara en drivande kraft bakom utvecklingen. Vi tror på att lära oss mer för var dag, i syfte att bli bättre imorgon än vi är idag.

Våra dotterbolag

Svevik Industris dotterbolag verkar alla inom expansiva branschnischer, med en stark position i värdekedjan och ett tydligt kundvärde. Bolagen arbetar med ett stort lokalt beslutsfattande i en tydligt decentraliserad modell. Vi är övertygade om att de bästa besluten tas av de som är närmast verksamheten och kunderna.