Skip to content

Om Formmax

Formmax erbjuder produkter för montage av prefabricerade betongelement och plattbärlag. Monteringsstöd, stämp och fackverksbalk från marknadsledande leverantörer, kombinerat med en omatchad leveransförmåga, gör Formmax till en värdefull och långvarig partner till bolagets kunder.

Företagsutvecklingen av Formmax

2021 förvärvade Svevik Industri ägarmajoriteten i Formmax från bolagets grundare Mats Hamrén och Rolf Hillberg. Mats och Rolf är fortsatt delägare i Formmax, tillika innehar operativa roller i organisationen, där Mats är VD och Rolf är administrativt ansvarig.

Vid förvärvstillfället hade Formmax en omsättning på ca 50 Mkr, med verksamhet i Örebro och till viss del i Staffanstorp. Svevik Industri tillsammans med Mats och Rolf har sedan förvärvet genomfört ett flertal viktiga utvecklingsinsatser för bolaget, som på olika sätt stärkt organisationen och bolagets erbjudande.

”Rolf och jag är positivt överraskade över vårt samarbete med Svevik Industri som ny huvudägare i Formmax. Vi har verkligen uppskattat deras intresse för vår verksamhet och genuina engagemang för att fortsätta utveckla bolaget. Därtill är vi verkligen glada över att Svevik inte har frångått sitt löfte om att alltid ta rätt långsiktiga beslut, vilket i vårt fall har inneburit att vi har fortsatt investera i både organisationen och hyresmaterial” säger VD Mats Hamrén.

Insatser som har genomförts inkluderar bland annat:

  • Anställning av två säljare för att förstärka närvaron i Västra Götaland och Stockholm
  • Öppnande av säljkontor i Göteborg och expansion av ny depå i Staffanstorp
  • Väsentliga investeringar i hyreslagret
  • Investeringar i nytt affärssegment
  • Strategisk planering för att nå 100 Mkr i omsättning
  • Anställning av ekonomichef och konstruktör

Under 2022 uppgår Formmax omsättning till ca 75 Mkr, vilket är ett resultat av våra gemensamma insatser att utveckla bolaget genom långsiktigt kloka och värdeskapande investeringar.