Skip to content

Om Vägjobb

Vägjobb erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd för trafik och infrastruktur. Med produkter från ledande leverantörer tillgängliga för uthyrning och försäljning, tillsammans med tjänster såsom etablering, TA-planer och vägvakter, är Vägjobb med kunderna under hela projektet.

Företagsutvecklingen av Vägjobb

2018 förvärvade Svevik Industri ägarmajoriteten i Vägjobb från bolagets grundare Emil Hedin Hårdänge. Emil, som kvarstår som minoritetsägare, fortsatte i operativa roll som VD fram till hösten 2020. Under 2020 rekryterades en ny VD till bolaget och Andreas Granath tog över från Emil i slutet av 2020.

Under samma period genomgick marknaden för tjänster i trafikmiljö en omfattande förändring, som i grunden förändrade förutsättningarna för Vägjobbs verksamhet. Under ledning av Andreas och tillsammans med Svevik Industri som huvudägare kunde Vägjobb genomföra en strategisk omfokusering, som föranledde en förändrad organisation och väsentliga investeringar.

”Jag är väldigt stolt över den utvecklingsresa som Vägjobb har gjort under de senaste tre åren och fortsätter att göra. Tack vare hårt arbete från våra engagerade och duktiga medarbetare har vi byggt en helt ny företagskultur, samtidigt som vi utvecklat Vägjobbs erbjudande och affärsmodell att passa marknadens behov. För mig som VD har det känts både tryggt och bra med Svevik Industri som huvudägare. De står alltid bakom rätt långsiktiga beslut, oavsett om det innebär att tacka nej till vissa kunder eller göra väsentliga strategiska investeringar. Det är en engagerad huvudägare, som bistått mig och övriga organisationen varje steg på vår resa.”

säger VD Andreas Granath.

Insatser som har genomförts inkluderar bland annat:

  • Öppnade av depå i Göteborg
  • Väsentliga investeringar i hyresmaterial och fordonspark
  • Rekrytering av VD som efterträder grundaren
  • Strategisk omfokusering och förändrat kunderbjudande
  • Omorganisation och rekrytering av nyckelpersoner, samt utveckling av ett gemensamt incitamentsprogram
  • Utveckling och lansering av ett nytt affärsområde

Under 2022 uppgår Vägjobbs omsättning till ca 75 Mkr, med en väsentligt förstärkt lönsamhet, vilket är ett resultat av våra gemensamma insatser och ihållande fokus på att ta rätt långsiktiga beslut.