Skip to content

Svevik Industri AB har anställt Johan Hårdén som ny VD. Medgrundaren och nuvarande VD Peter Laveson lämnar sin anställning för en VD-roll i ett noterat bolag, men behåller sitt ägande och kvarstår i styrelsen.

Johan Hårdén kommer närmast från rollen som koncernchef för Allgon, en grupp av fristående bolag inom industriell kommunikation, som under Johans tid växte från 40 Mkr till 700 Mkr i omsättning. Under sitt yrkesliv har han varit operativ ledare med fokus på organisk och förvärvad tillväxt såväl nationellt som internationellt. Johan kommer från orten Töre i Norrbotten och är utbildad inom el-tele samt har genomfört juristutbildningen vid Stockholms universitet. Johan är 45 år, har tre barn och bor i Täby.

”Jag känner stor entusiasm för att delta i den fortsatta utvecklingen av Svevik. Jag ser fram emot att få träffa alla spännande bolag i gruppen och tror att min bakgrund och erfarenhet kan bidra på vår fortsatta resa.” säger Johan Hårdén, tillträdande VD i Svevik Industri.

”Vi är mycket glada att vi lyckats anställa Johan Hårdén som VD i Svevik. Förutom att Johan har en mycket passande yrkeserfarenhet så har vi en gemensam syn på värderingar och på hur Svevik ska utvecklas i framtiden. Styrelsen ser fram emot att arbeta ihop med Johan.

Jag vill också passa på att tacka avgående VD Peter Laveson för en ovärderlig insats under Sveviks första sex år. Peter har varit med från start 2016 och under Peters ledning har Svevik vuxit från noll i omsättning och resultat till dagens proformaomsättning om ca 700 Mkr och proforma-EBITA om ca 55 Mkr.”

säger Fredrik Grevelius, styrelseordförande i Svevik Industri.

Planen är att börsnotera Svevik Industri under andra halvåret 2024 då målsättningen är en proformaomsättning om 1000 Mkr och proforma-EBITA om 80-100 Mkr.