Skip to content

Svevik Industri AB har den 4 juli 2019 förvärvat Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB.

Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB, AEL, bedriver verksamhet inom el-entreprenad företrädesvis inom industri- och fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet är indelad i fyra fokusområden; El-entreprenad, Service, Teknik och Industri. Bolaget arbetar enligt ISO-certifieringarna; 9001, 14001 och 18001. Räkenskapsåret 2018/2019 omsatte bolaget ca 90 Mkr med ett rörelseresultat om ca 8 Mkr. Tidigare ägaren Pär Florén kvarstår som delägare och bolagets VD Lars Lindblom blir, i samband med transaktionen, delägare i verksamheten.

”Vi är nöjda med förvärvet av Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB och ser fram emot ett framtida fruktbart samarbete med Pär och Lars, två individer som brinner för branschen och bolaget.  Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB är ett bolag med lång historik och god lokal förankring i Västsverige, och har visat sig vara ett mycket välskött bolag med starkt kvalitetsfokus och en spännande innovationskraft”

säger Peter Laveson, VD på Svevik Industri AB.

Tidigare huvudägare i Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB säger:

”Det kändes rätt från start med personerna bakom Svevik Industri AB och vi ser fram emot att se bolagets fortsatta utveckling under ledning av Svevik Industri AB, Pär och Lars.”