Skip to content

Svevik Industri AB har den 11 december 2017 förvärvat Mabema AB, ett bolag beläget i Linköping som levererar visionbaserade system för bl.a. materialhantering, automatisk avsyning och mätning. Bolaget erbjuder systemlösningar med funktionsåtaganden, nyckelfärdiga maskiner, reservdelar, serviceavtal och konsultuppdrag. År 2016 omsatte bolaget ca 30 Mkr med ett rörelseresultat om ca 5 Mkr. Tidigare huvudägare och VD Magnus Lundberg kvarstår som delägare och VD för verksamheten.

”Vi är väldigt glada över förvärvet av Mabema AB, ett bolag som med dess entreprenöriella kultur och höga tekniska kompetens över tid har produktifierat visionslösningar och etablerat starka positioner i tydliga nischer”

säger Peter Laveson, VD på Svevik Industri AB.

Magnus Lundberg på Mabema säger:

”Vi fick tidigt ett stort förtroende för personerna bakom Svevik Industri AB och känner att deras finansiella och operationella kompetenser och erfarenheter, parat med vår kommersiellt drivna och tekniskt kompetenta organisation, skapar en utmärkt kombination och således också goda förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten. Det är ”business är usual”, men med ny energi.”