Skip to content

Svevik Industri AB har den 15 juni 2018 förvärvat Vägjobb i Sverige AB.

Vägjobb i Sverige arbetar för att skapa trygga trafik- och arbetsmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. Bolaget tillhandahåller tjänster som etablering och avstängning av vägarbetsplatser, upprättande av TA-planer, trafikstyrning med trafikvakt och lotsbil, skydd med TMA-fordon och utbildning i Trafikverkets kravkurser. Vägjobb tar ett helhetsansvar där man hyr ut och säljer trafikanordningsmaterial som skyddar trafikanter och arbetare. År 2017 omsatte bolaget ca 75 Mkr med ett rörelseresultat om ca 14 Mkr. Tidigare huvudägare och VD Emil Hedin Hårdänge kvarstår som delägare och VD för verksamheten.

”Vi är väldigt glada över förvärvet av Vägjobb i Sverige AB, ett bolag som med dess entreprenöriella kultur, högkvalitativa leveranser och starka strukturkapital över tid har etablerat sig som en stark utmanare på en växande marknad”

säger Peter Laveson, VD på Svevik Industri AB.

Emil Hedin Hårdänge på Vägjobb i Sverige säger:

”Vi fick tidigt ett förtroende för personerna bakom Svevik Industri AB och känner att deras filosofi, kompetenser och framtidsplaner rimmar väl med hur vi vill utveckla verksamheten vidare.”