Skip to content

Anna Stiwne

Företagsgruppen Svevik hämtar sin Chief Operating Officer (COO), Anna Stiwne, från VD-rollen på Åkerströms, ett bolag inom industriell radiostyrning. Anna har mångårig erfarenhet från operativa ledningsroller med fokus på affärsutveckling, försäljning och produktutveckling. Anna tillträder sin roll 1 februari 2024.

– Jag är oerhört glad över att välkomna Anna till Svevik, det är ett viktigt led i att vi växlar upp verksamheten ytterligare. Anna blir en nyckelperson för att utveckla vårt aktiva stöd till VD:arna i hela företagsgruppen, säger Johan Hårdén, VD Svevik.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Svevik-teamet. Jag tror att jag kommer kunna vara ett bra stöd till bolagen när de ska växa mot nya kundgrupper och marknader, säger Anna Stiwne.

Kontakt:

Johan Hårdén VD
Svevik Industri AB
Tfn: 0733 859 219 johan.harden@svevikindustri.se

Om Svevik Industri AB

Svevik är en företagsgrupp med syfte att äga, utveckla och investera i entreprenörsdrivna bolag som är på väg till nästa nivå. Bolagen i gruppen drivs vidare som decentraliserade affärsenheter med ett stort lokalt mandat och Svevik Industris roll består i att, genom ett långsiktigt engagerat ägande, bidra till den fortsatta företagsutvecklingen i bolagen. Gruppens tillväxt framgent förväntas fördelas lika mellan organisk och förvärvad tillväxt.

Svevik Industri består av åtta rörelsedrivande bolag, med en omsättning för de senaste tolv månaderna (t.o.m. juni 2023) på 791 MSEK och ett rörelseresultat (EBITA) om 54 MSEK. Proforma uppgår koncernens omsättning till 856 MSEK och rörelseresultat (EBITA) exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling till 73 MSEK.