Skip to content

Mabema

Mabema grundades 2002 av Magnus Lundberg och har sedan starten haft sitt säte i Linköping. Affärsidén att genom avancerad kamerateknik och bildbehandling tillhandahålla lösningar som möjliggör för kvalitetsgranskning och automation har varit densamma sedan start. I takt med att kunderna har efterfrågat lösningar för olika applikationer har ett antal produkter växt fram.

Inom skogsindustrin levererar Mabema ett vision-baserat system för avsyning av virke. För kärnkraftsindustrin ett laser-baserat verktyg för att säkerställa kvalitén i kärnbränsle och inom försvarsindustrin en produkt som möjliggör automatisk kvalitetsgranskning av hylsor.

Bolagets kontor ligger i Linköping, men kunderna tillhör globala aktörer inom industrin och Mabemas produkter används över hela världen.