Skip to content

Vägjobb

Vägjobb i Sverige (”Vägjobb”) grundades 2005 av Emil Hedin Hårdänge som en aktör inom tjänster, uthyrning och försäljning av material för trafiknära miljö. Vägjobb grundades och bedriver verksamhet i Örebro och har numera depåer också i Stockholm och Göteborg.

Bolagets produkter innefattar barriär, områdesskydd, trafikskyltar och olika former av trafikljus. Tjänster innefattar etablering av arbetsplatser, TMA-bilar, TA-planer och vägvakter samt andra trafiktjänster som kunderna efterfrågar. Utbudet av produkter och tjänster gör Vägjobb till en aktör som kan tillhandahålla en helhetslösning för sina kunder. Därtill med kompetens och förmåga att bistå kunderna under hela projektets gång.