Skip to content

Svevik Industri AB förvärvar Formmax AB

Svevik Industri AB har den 22 januari 2021 förvärvat Formmax AB. Formmax AB bedriver verksamhet inom uthyrning och försäljning av utrustning och material till byggarbetsplatser och är marknadsledare i Sverige på monteringsstöd och stämp till montage av prefabricerade byggelement. Tidigare ägare Mats Hamrén och Rolf Hillberg kvarstår i sina operativa roller likväl som delägare. ”Vi…