Skip to content

Svevik Industri AB förvärvar Vägjobb i Sverige AB

Svevik Industri AB har den 15 juni 2018 förvärvat Vägjobb i Sverige AB. Vägjobb i Sverige arbetar för att skapa trygga trafik- och arbetsmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. Bolaget tillhandahåller tjänster som etablering och avstängning av vägarbetsplatser, upprättande av TA-planer, trafikstyrning med trafikvakt och lotsbil, skydd med TMA-fordon och utbildning i Trafikverkets kravkurser. Vägjobb tar…