Skip to content

Svevik Industri AB förvärvar Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB

Svevik Industri AB har den 4 juli 2019 förvärvat Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB. Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB, AEL, bedriver verksamhet inom el-entreprenad företrädesvis inom industri- och fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet är indelad i fyra fokusområden; El-entreprenad, Service, Teknik och Industri. Bolaget arbetar enligt ISO-certifieringarna; 9001, 14001 och 18001. Räkenskapsåret 2018/2019 omsatte bolaget…