Skip to content

Svevik Industri AB förvärvar Mabema AB

Svevik Industri AB har den 11 december 2017 förvärvat Mabema AB, ett bolag beläget i Linköping som levererar visionbaserade system för bl.a. materialhantering, automatisk avsyning och mätning. Bolaget erbjuder systemlösningar med funktionsåtaganden, nyckelfärdiga maskiner, reservdelar, serviceavtal och konsultuppdrag. År 2016 omsatte bolaget ca 30 Mkr med ett rörelseresultat om ca 5 Mkr. Tidigare huvudägare och…