Skip to content

Svevik Industri AB utser Johan Kanedal till VD för Formmax

Svevik Industri AB har utsett Johan Kanedal till VD för dotterbolaget Formmax AB. Formmax är en ledande leverantör av säkra, smarta och smidiga lösningar för montering av byggkonstruktioner, med säte i Örebro. Johan har närmast varit COO på Herok AB. Formmax grundare och nuvarande VD Mats Hamrén övergår till en senior rådgivande funktion i bolaget.…

Svevik Industri AB förvärvar Promoco Scandinavia AB

Svevik Industri AB har den 4 juni 2024, slutfört förvärvet av 90,1 procent av aktierna i Promoco Scandinavia AB (”Promoco”) från den tidigare ägargruppen bestående av Sven Erik Grassón, Katarina Hilton, Peter Rydelius Mogård, Kristoffer Odenfelt samt Patrik Lundblad. De fyra förstnämnda kvarstår som ägare till 9,9 procent av aktierna i Promoco och kommer att…

Christina Hilmersson vald som ny styrelseledamot i Svevik Industri AB

Årsstämman i Svevik Industri AB har, efter förslag från Svevik Industri ABs valberedning, beslutat att välja Christina Hilmersson som ny styrelseledamot. Christina Hilmersson har varit CFO på det svenska investeringsbolaget Creades AB sedan 2012. Dessförinnan har hon många års erfarenhet som auktoriserad revisor på EY i Stockholm och som ekonomichef på Thermisol. Christina är utbildad…

Kallelse till årsstämma i Svevik Industri AB

Aktieägarna i Svevik Industri AB, org.nr 559060-0713, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 29 maj kl 13.00 på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman, samt anmäla sitt deltagande till info@svevikindustri.se senast den 24…